Vlaams actieplan vermindering dierproeven

·

Het regeerakkoord van de Vlaamse Regering 2019-2024 omvat het doel om een ronde tafel op te starten met de sector en een concreet actieplan uit te werken om dierproeven zoveel mogelijk te verminderen.
Onder de supervisie van het Departement Omgeving en een stuurgroep, werd de Technopolis Groep ingeschakeld om dit plan uit te werken.

Het resultaat – ‘Actieplan vermindering dierproeven’ – is nu beschikbaar.

Lees het hier

Het ‘Actieplan vermindering dierproeven’ omvat vernieuwende acties die het engagement van de organisaties om te werken aan dit gezamenlijke doel duidelijk illustreren. De verschillende acties en het volledige actieplan worden voorgesteld tijdens een studiedag op 7 november.

De studiedag is bedoeld voor onderzoekers, laboverantwoordelijken, deskundigen dierenwelzijn, leden van ethische commissies en alle andere geïnteresseerden in het proefdiergebruik en de ontwikkeling van alternatieve methoden.

Programma
 • 9u30 – 10u : Ontvangst en registratie
 • 10u – 12u15: Actieplan vermindering dierproeven
  • Doel, opzet en verloop van het proces 
  • Een aantal acties nader toegelicht
  • Panelgesprek met organisaties die betrokken waren bij de totstandkoming van het actieplan
 • 12u15 – 13u30: Lunch
 • 13u30 – 15u: Interactieve sessies over de opportuniteiten en hinderpalen voor vermindering
  • A: organoïden als alternatief voor dierproeven
  • B: toegang tot menselijk materiaal als alternatief voor dierproeven
  • C: delen van proefdieren met oog op vermindering van aantal proefdieren
  • D: opleiding en training van onderzoekers over alternatieven voor dierproeven
  • E: financiering en ondersteuning van gebruik en ontwikkeling van alternatieven voor dierproeven
 • 15u – 17u: Slotbeschouwing en receptie

Meer informatie en inschrijven