Waarom?

Waarom gebeuren er nog dierproeven?

Bijna alle medicijnen, medische toestellen, chirurgische methoden en behandelingen die we  in ziekenhuizen gebruiken, werden ontwikkeld met de hulp van proefdieren. Het gebruik van dierproeven is vaak de eerste stap in de ontwikkeling van een nieuwe behandeling.

Dieren in het onderzoek zijn essentieel omdat ze ons toelaten kennis te verwerven die we niet zomaar met een experiment in een proefbuis kunnen bekomen. Zo worden nieuwe medicijnen pas in mensen getest nadat in proefdieren is aangetoond dat ze veilig zijn en werken. Maar ook fundamenteel onderzoek met proefdieren is ook essentieel voor de ontwikkeling van nieuwe behandelingen en chirurgische methoden. Heel wat wetenschappelijke vragen kunnen we beantwoorden aan de hand van alternatieven zoals celculturen en computermodellen, maar helaas is de context van het hele organisme in sommige gevallen essentieel. Dit maakt dierproeven voorlopig onmisbaar in het biomedisch onderzoek.

Enkele voorbeelden uit een lange lijst van medische doorbraken die rechtstreeks te danken zijn aan dierproeven:

Hartklepchirurgie

Anesthesie

Transplantatie

Bloedtransfusie

Nierdialyse

Chemotherapie

Hart-long machine

Diabetes

Tumoren

Bloedkanker

HIV/AIDS

Antibiotica

Brandwonden

Epilepsie

Hoge bloeddruk

Astma

Polio (kinderverlamming)

Mazelen

Klem

Bof

Rode hond

Kinkhoest

Hepatitis

Difterie

Meningitis

COVID-19

Proefdieren hebben niet alleen bijgedragen aan een gelukkiger en gezonder leven voor de mens. Veel van onze ziekten, van kanker tot epilepsie, komen ook bij dieren voor. Tal van vaccins en antibiotica worden dus ook bij dieren voorgeschreven, en wetenschappelijk onderzoek met proefdieren houdt dus ook onze huisdieren (en landbouwdieren) gezond.

Monument ter ere van de laboratoriummuis, Novosibirsk, Rusland

Monument ter ere van de laboratoriummuis, Novosibirsk, Rusland

Met of zonder?

Leer meer over onderzoek met en zonder proefdieren