Cijfers

In ons land zijn er heel wat verschillende onderzoeksinstituten en bedrijven die dierproeven uitvoeren. Het aantal proeven wordt voor ieder jaar in een gewestelijk register bijgehouden. Hierdoor krijgen we een blik op de evolutie van wetenschappelijk onderzoek met dieren.

In deze cijfers zijn enkel de dieren opgenomen die de wet ook als proefdier beschouwt. Fruitvliegjes en ringwormen tellen dus niet mee. Eenzelfde proefdier gebruikt in verschillende proeven telt meermaals mee in de totale cijfers.

Over de laatste twintig jaar is de tendens dalend. Voor 2020 duikt het aantal proefdieren voor het eerst onder de 500.000, of deze daling echt betekenisvol is valt nog af te wachten, gezien 2020 - in volle coronacrisis - een uitzonderlijk jaar was.

Om welke dieren gaat het dan?

Muizen vertegenwoordigen meer dan 60% van de proefdieren in ons land, maar andere diersoorten worden steeds vaker ingezet.